Dona suport a l'aprenentatge de persones migrades! | ¡Apoya el aprendizaje de personas migrantes!

imatge amb nens a classe i un llapisser

El projecte d’acollida sociolingüística a persones migrades de la Fundació La Vinya treballa per dotar d’eines i recursos que enforteixin la cohesió social dels barris de Bellvitge i el Gornal, a l’Hospitalet de Llobregat. Un equip de voluntàries i educadores dinamitza l’aprenentatge comunitari en diferents grups. Un procés d’aprenentatge personalitzat i amb una forta vinculació grupal, fruit d’un treball convençut que enfortir els vincles relacionals de barri és el millor element de cohesió social possible.

Amb 5€ ens ajudes a fer front a les despeses del material d'una persona per tot un curs i amb 15€ cobreixes un mes de classe. T'animes a fer-ho possible? Tria la fórmula de col·laboració que més t'agradi.

---

El proyecto de acogida sociolingüística a personas migradas de la Fundació La Vinya trabaja para dotar de herramientas y recursos que fortalezcan la cohesión social de los barrios de Bellvitge y el Gornal, a l’Hospitalet de Llobregat. Un equipo de voluntarias y educadores dinamiza el aprendizaje comunitario en diferentes grupos. Un proceso de aprendizaje personalizado y con una fuerte vinculación grupal, fruto de un trabajo convencido que fortalezer los vínculos relacionales de barrio es el mejor elemento de cohesión social posible.

Con 5€ nos ayudas a hacer frente a los gastos del material de una persona para todo un curso y con 15€ cubres un mes de clase. Te animas a hacerlo posible? Escoge la fórmula de colaboración que más te guste.

Dades personals / Datos personales
Condicions / Condiciones